Representantforslag om retningslinjer for aktivt statlig eierskap

Dokument 8:89 S (2010-2011), Innst. 375 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide, Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 375 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra KrF om retningslinjer for statlig eierskap.Stortingets flertall, bestående av representanter fra AP,FrP, H, Sv og Sp, har besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2011