Representantforslag om å fryse prosessen med nedleggelse av statlige grunnskoler for hørselshemmede

Dokument 8:122 S (2010-2011), Innst. 395 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Elisabeth Vik Aspaker, Tord Lien, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 01.06.2011 Innst. 395 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ikke vedtatt et forslag fra de fire opposisjonspartiene (Frp-H-Krf-V) om å fryse prosessen med nedleggelse av statlige grunnskoler for hørselshemmede, under henvisning til den samtidige behandlingen av kap. 6 i Meld. S. 18 (2010-2011) om det statlige spesialpedagogiske støtteapparatet. De nevnte partier fremmet der et endret forslag som ble nedstemt av regjeringspartiene Ap, SV og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2011