Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om læring og fellesskap

Dette dokument

  • Innst. 50 S (2011–2012)
  • Kildedok: Meld. St. 18 (2010–2011), unntatt kapittel 6
  • Dato: 10.11.2011
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 20

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 10. november 2011

Marianne Aasen

Elisabeth Aspaker

leder

ordfører