Representantforslag om opprettelsen av spesialiserte diagnosesentre

Dokument 8:147 S (2010-2011), Innst. 65 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Røbekk Nørve, Michael Tetzschner, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.11.2011 Innst. 65 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.har forkastet ett forslag fra Høyre om opprettelse av spesialiserte diagnosesentre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2011