Redegjørelse fra helse- og omsorgsministeren om situasjonen ved Oslo universitetssykehus HF

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status