Representantforslag om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak - fjerning av individstønad

Dokument 8:162 S (2010-2011), Innst. 202 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Tord Lien, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 202 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak - fjerning av individstønad. Representantforslaget ble ikke bifalt..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2012