Representantforslag om forbedring av ordningen med boligsparing for ungdom (BSU)

Dokument 8:1 S (2011-2012), Innst. 186 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Christian Tybring-Gjedde, Gunnar Gundersen, Hans Olav Syversen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF) og (V) Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 186 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om forbedringer i ordningen med boligsparing for ungdom (BSU). Flertallet vedtok at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2012