Representantforslag om bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Dokument 8:5 S (2011-2012), Innst. 177 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Erna Solberg, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.02.2012 Innst. 177 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemt ned forslag fra Høyre om tittak for å skape bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Det ble vedtatt at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2012