Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli 2011

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli Innstilling avgitt 01.03.2012 Innst. 207 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag debattert den enstemmige innstillingen fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 08.03.2012