Innstilling fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli

Dette dokument

  • Innst. 207 S (2011–2012)
  • Dato: 01.03.2012
  • Utgiver: Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren
  • Sidetall: 114

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i Den særskilte komité, den 1. mars 2012

Knut Arild Hareide

leder og ordfører