Representantforslag om oppfølging av Stortingets intensjon vedrørende barnebidrag

Dokument 8:25 S (2011-2012), Innst. 317 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ib Thomsen, Karin S. Woldseth, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.05.2012 Innst. 317 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om fastsettelse av barnebidrag. Forslaget ble ikke vedtatt, men ble besluttet vedlagt protokollen. Forslaget gjelder fastsettelse av barnebidrag i de tilfeller hvor ekspartneren velger å være hjemme med redusert eller ingen lønn etter å ha fått barn med ny partner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012