Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010

Dokument 1 (2011-2012), Innst. 211 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2012 Innst. 211 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet sak om Riksrevisjonens årlige kontroll og revisjon av departementene og de statlige virksomhetene for budsjettåret 2010. Riksrevisjonen har avgitt 203 avsluttende revisjonsbrev uten merknader og 20 avsluttende revisjonsbrev med merknader. Rapporten viser at statsforvaltningen i hovedsak fungerer godt, men at det fortsatt er svakheter som må rettes opp. Riksrevisjonen har blant annet pekt på flere tilfeller med svak intern kontroll. Tilskuddsforvaltningen i 13 departementer er blitt kontrollert, og det er gitt merknader til 9 departementer. Rapporten fremhever også at det utfordringer på flere områder i NAV, og at det er høye feilprosenter i flere pensjons- og velferdsordninger. Komiteen har i innstillingen bedt om at både Riksrevisjonen og ansvarlig departement følger utviklingen på flere områder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2012