Representantforslag om en strategi for bruk av biogass

Dokument 8:35 S (2011-2012), Innst. 194 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingjerd Schou, Nikolai Astrup, Svein Flåtten, Siri A. Meling, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 194 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Siri A. Meling, Svein Flåtten, Øyvind Halleraker og Ingjerd Schou - om en strategi for bruk av biogass. Forslaget ble ikke støttet av regjeringspartiene, men forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2012