Representantforslag om å ta opp svensk overvåkning av norske borgere etter FRA-loven med svenske myndigheter

Dokument 8:56 S (2011-2012), Innst. 249 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Torkil Åmland Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP)
utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis
Innstilling avgitt 24.04.2012 Innst. 249 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet og behandlet forslag fra FrP om at regjeringen tar opp med svenske myndigheter svensk overvåkning av norske borgere etter FRA-loven, og om nødvendig bringe saken inn for EU-domstolen. Forslaget ble forkastet av Stortinget med stemmene fra Ap, SV og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2012