Representantforslag om bruk av skattemessige tiltak for å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig

Dokument 8:92 S (2011-2012), Innst. 314 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Nikolai Astrup, Svein Flåtten, Svein Harberg Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.05.2012 Innst. 314 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre om bruk av skattemessige tiltak for å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig. Flertallet vedtok ikke representantforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2012