Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdseldepartementet sitt område

Prop. 113 S (2011-2012), Innst. 364 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2012 Innst. 364 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I samsvar med forslag fra regjeringa har Stortinget vedtatt at Tromsø Veg AS får anledning å kreve inn lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø i fire år (fram til 31. juli 2016) for delfinansiering av Tromsøpakke 3, trinn 1, som bl.a.gjelder kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak. FrP stemte imot forslaget. Videre har Stortinget drøftet framdrift i prosjektet om nytt kjøretøy og førerkortregister (Autosys), revidering av Oslopakke 3, forberedelse av tredje etappe av Bybanen i Bergen og forskottering av E39 Høgkjølen-Harangen i Sør-Trøndelag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2012