Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet)

Dokument 12:23 (2011-2012), Innst. 271 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.05.2016 Innst. 271 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 23, jf. Innst. 271 S (2015-2016) og Dokument 12:23 (2011-2012) Grunnlovforslag fra Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Torgeir Trældal om endring av Grunnloven § 75 med sikte på stabile rammebetingelser for næringslivet. En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité anbefalte at forslaget ikke skulle bifalles. Stortinget vedtok enstemmig ikke å bifalle forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016