Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX)

Dokument 12:31 (2011-2012), Innst. 187 S (2013-2014) unntatt romertall IX

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.05.2014Innst. 187 S (2013-2014)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter, og Grunnloven har fått et nytt kapittel E om menneskerettigheter. Det er vedtatt en ny grunnlovbestemmelse om rett til utdanning, som omfatter både grunnleggende og videregående opplæring. Tidligere § 110 om rett til å skaffe seg utkomme ved arbeid, har fått en tilføyelse om næringsvirksomhet, og bestemmelsen i tidligere § 110 b (nå § 112) om rett til et sunt miljø er blitt styrket. Forslagene om grunnlovfesting av kulturrettigheter og forslagene om rett til tilfredsstillende levestandard og helsehjelp, oppnådde ikke et tilstrekkelig flertall og ble følgelig ikke vedtatt. Det gjorde heller ikke forslagene til endring av bestemmelsen om samisk språk, kultur og samfunnsliv og forslaget til en ny derogasjonsbestemmelse. Behandlingen av forslaget om en ny generell begrensningshjemmel (§ 115) er utsatt.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.05.2014

  Behandlet i Stortinget: 13.05.2014