Endringar i jordskifteloven

Prop. 3 L (2012-2013), Innst. 83 L (2012-2013), Lovvedtak 20 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2012 Innst. 83 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i jordskifteloven knyttet til krav til utdanning av jordskiftedommere. Stortinget ga enstemmig sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.12.2012