Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet

Prop. 21 S (2012-2013), Innst. 132 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2012 Innst. 132 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet under Landbruks-og matdepartementet for 2012. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2012