Innstilling fra næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 5. desember 2012

Terje Aasland

Arne L. Haugen

leder

ordfører