Opprettelse av og valg av medlemmer og varamedlemmer til en fast delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Innst. 96 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.11.2012 Innst. 96 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig opprettet en fast delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2012