Representantforslag om å ivareta industriens behov for forutsigbar krafttilgang

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Kjell Ingolf Ropstad, Per-Willy Amundsen, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H), (V), (FrP) og (KrF) Innstilling avgitt 21.03.2013 Innst. 251 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2013