Representantforslag om å tilby nye kreftmedisiner i tråd med faglige råd

Dokument 8:43 S (2012-2013), Innst. 300 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Stordalen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.05.2013 Innst. 300 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om at nye kreftmedisiner skal tilbys når Helsedirektoratets ekspertgruppe tilrår det. Ingen andre partier støttet forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2013