Representantforslag om en stortingsmelding om rikets miljøtilstand

Dokument 8:53 S (2012-2013), Innst. 303 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nikolai Astrup, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 303 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2013