Verdens fremste sjømatnasjon

Meld. St. 22 (2012-2013), Innst. 418 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 418 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Verdens fremste sjømatnasjon. Stortinget har enstemmig besluttet å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013