Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar

Meld. St. 28 (2012-2013), Innst. 381 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 381 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2013