Representantforslag om opprettelse av en ny krigspensjonsordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner

Dokument 8:108 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Jan Arild Ellingsen, Per Sandberg, Robert Eriksson Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Avvist