Endringar i kjøpsloven og avtaleloven - lovdelen

Prop. 158 LS (2012-2013), Innst. 70 L (2013-2014), Lovvedtak 33 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 70 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.02.2014