Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013

Prop. 186 S (2012-2013), Innst. 104 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.01.2014 Innst. 104 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.01.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.01.2014