Representantforslag om innføring av lobbyregister

Dokument 8:4 S (2013-2014), Innst. 145 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Pål Farstad, Terje Breivik Saken er behandlet i Stortingets presidentskap Forslag (V) Innstilling avgitt 06.03.2014 Innst. 145 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Venstre om innføring av lobbyregister i Stortinget og i departementene. Forslaget fikk ikke tilslutning, men ble støttet av Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 25.03.2014