Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012

Dokument 1 (2013-2014), Innst. 123 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.02.2014 Innst. 123 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter for budsjettåret 2012. Riksrevisjonen konkluderer med at forvaltningen gjennomgående fungerer godt. Av i alt 217 virksomheter, har 8 fått revisjonsberetning med forbehold og 28 har fått vesentlige merknader til enkelte forhold. Noen av virksomhetene som har fått vesentlige merknader, er ansvarlige for viktige samfunnstjenester. Komiteen sier i innstillingen at den ser alvorlig på at flere av disse har fått merknader flere år på rad, og ber regjeringen staks legge en plan for hvordan dette kan forbedres på de aktuelle områdene. Saken ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2014