Representantforslag om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland

Dokument 8:6 S (2013-2014), Innst. 96 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Vegar Solhjell, Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Snorre Serigstad Valen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.12.2013 Innst. 96 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2013