Representantforslag om tollvern

Dokument 8:11 S (2013-2014), Innst. 162 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag (Sp)
utkast til innstilling er forlagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 03.04.2014 Innst. 162 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sp om tollvern. Stortinget har enstemmig besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.04.2014