Representantforslag om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg

Dokument 8:51 S (2013-2014), Innst. 23 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ivar Odnes, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 23.10.2014 Innst. 23 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om bedring av rammevilkår for organisasjonseide kulturbygg. Forslaget tar opp momskompensasjon og går også inn for opprettelse av en egen tilskuddsordning. Forslaget ble ikke vedtatt, men ble besluttet vedlagt protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2014

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2014