Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av rammebetingelsene for enkeltpersonforetak

Dokument 8:52 S (2013-2014), Innst. 244 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Pål Farstad, Terje Breivik Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.06.2014 Innst. 244 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Venstre om en helhetlig gjennomgang av rammebetingelsene for enkeltpersonforetak. Stortinget har enstemmig fattet vedtak om å be regjeringen foreta en gjennomgang av enkeltpersonforetaks rammevilkår, med sikte på å senere fremme konkrete forslag til forbedringer. Videre ble det enstemmig vedtatt å be regjeringen vurdere om det bør utvikles et regelverk som etablerer småbedriften som en egen juridisk enhet, og om at rammebetingelser som er spesielt tilpasset små bedrifter, defineres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2014