Ein del saker om luftfart, veg og jernbane

Prop. 97 S (2013-2014), Innst. 255 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 255 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag frå regjeringa samrøystes vedtatt kostnadsrammer for fleire veg- og jernbaneprosjekt. Vidare har Stortinget, etter forslag frå H, FrP, KrF og V, vedtatt å fremje ein strategi for bruk av offentleg-privat samarbeid (OPS) i utbygging av infrastrukturtiltak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014