Representantforslag om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne

Dokument 8:73 S (2013-2014), Innst. 52 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Dag Terje Andersen, Fredric Holen Bjørdal, Lise Christoffersen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 18.11.2014 Innst. 52 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama eit representantforslag frå Arbeiderpartiet om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne Representantforslaget blei vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2014