Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene nr. 1071/2009, nr. 1072/2009 og nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg

Prop. 8 S (2014-2015), Innst. 132 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 06.01.2015Innst. 132 S (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemming vedtatt EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg. Forordningene har som mål å konsolidere og harmonisere felles regelverk på området. Bl.a. stilles det strengere krav for adgang til yrket for transporttører, og det legges til rette for bedre kontroll med at vilkårene for yrkes- og markedsadgang er oppfylt. Videre legges det til rette for et bedre samarbeid mellom ansvarlige myndigheter på tvers av landegrensene,

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 06.01.2015

  Behandlet i Stortinget: 05.03.2015