Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 21 S (2014-2015), kap. 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 105 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 105 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i statsbudsjettet for 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kap. 821 og 3821 Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar, og kap. 822 og 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2014