Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn - Bjørgo i Oppland

Prop. 140 S (2014-2015), Innst. 29 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 22.10.2015 Innst. 29 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.11.2015