Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om posttjenester (postloven)

Prop. 109 L (2014-2015), Innst. 314 L (2014-2015), Lovvedtak 83 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 02.06.2015Innst. 314 L (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt lov om posttjenster (postloven). Lovverket fra 1996 oppdaterers til dagens situasjon, deriblant harmoniseres det med lovverk i andre land. Lovforslaget implementerer bl.a. EUs tredje postdirektiv, noe som medfører full liberalisering av postmarkedet. Postens enerett på distribusjon av brev undet 50 gr oppheves. Videre reduseres antall omdelingsdager av post fra seks til fem. Særskilte løsninger skal ivareta omdeling av aviser på lørdager.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 02.06.2015

  Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2015