Representantforslag om alkolås

Dokument 8:87 S (2014-2015), Innst. 282 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 26.05.2015 Innst. 282 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn representantforslag frå KrF samrøystes bedt regjeringa fremje sak for Stortinget om innføring av alkolås og korleis dette best kan innfasast i køyretøy på veg som driv persontransport mot vederlag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2015