Nokre saker om luftfart, veg og jernbane

Prop. 117 S (2014-2015), Innst. 313 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 313 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykka i at vedtaket om vidare planlegging av Ringeriksbanen som tek utgangspunkt i korridoren over Åsa blir oppheva, og at regjeringa tek stilling til val av trasé før ei formell planlegging av Ringeriksbanen blir starta opp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2015