Representantforslag om nasjonal strategi for bier og pollinering

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Line Henriette Holten, Olaug Vervik Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 18.02.2016 Innst. 172 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Olaug V. Bollestad om nasjonal strategi for bier og pollinering. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, KrF, Sp, V og SV, har fattet vedtak hvor de ber regjeringen på egnet måte fremme en sak om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter. Stortinget har videre enstemmig besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2016