Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn

Meld. St. 7 (2015-2016), Innst. 228 S (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.04.2016 Innst. 228 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om likestilling - Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn. Meldingen ble vedlagt protokollen. Flertallets merknader og vedtak som ble fattet, vil være førende for regjeringens/departementets videre arbeid med saken

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2016