Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2014

Dokument 1 (2015-2016), Innst. 169 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2016 Innst. 169 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. I rapporten for budsjettåret 2014 viser Riksrevisjonen til at det i 2014 ble innført en ny felles kontoplan og standarder for oppstilling av årsregnskap for statlige virksomheter og fond, på bakgrunn av tall som blir rapportert til statsregnskapet. Komiteen viser i innstillingen til at det etter komiteens syn generelt er en tilfredsstillende styring med statens økonomiske midler, men at komiteen har merket seg at Riksrevisjonen fortsatt rapporterer om alvorlige svakheter og mangler på flere samfunnskritiske områder. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.04.2016