Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder

Dokument 3:3 (2015-2016), Innst. 212 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.03.2016 Innst. 212 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon om myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder. Undersøkelsen belyser utvikling og status for konsentrasjonsnivåene av svevestøv og nitrogendioksid i 14 norske kommuner og byområder, med en samlet befolkning på 1,9 millioner, som har så høye nivåer av svevestøv og/eller nitrogendioksid at de er pålagt å overvåke forurensningsnivåene. Komiteen skriver i innstillingen at den deler Riksrevisjonens oppfatning av at det er alvorlig at både grenseverdier og nasjonale mål overskrides i mange kommuner, og derigjennom påfører mange mennesker risiko for sykdom og bidrar til negative helseeffekter hos personer som regnes å være i utsatte grupper. Stortinget har vedtatt at rapporten skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2016

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2016