Representantforslag om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15)

Dokument 8:31 S (2015-2016), Innst. 248 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Ola Elvestuen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V), (SV) Innstilling avgitt 28.04.2016 Innst. 248 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2016