Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling og til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Innst. 147 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 22.01.2016 Innst. 147 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.2016

   Behandlet i Stortinget: 04.02.2016